BRC, GFSI (Global Food Safety Initiative )
   BRC Food Gıda Güvenlik Sistemi Faydaları Nelerdir ?

    BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardı sayesinde gıda üretimi yapan firmalar ve perakendeciler, gıda güvenliği ve ürün kalitesi konusunda daha özenli olmaya başlamışlardır. Bu kuruluşların işletmelerinde asgari hijyen koşulları bu standart sayesinde olmuştur.

    BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi kuruluşu için altı önemli gerek bulunmaktadır. Bunların başında da HACCP Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi ya da HACCP Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi gelir. Diğer gerekler ise Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü, Süreç Kontrolü ve Personel Yeterliliği ve Hijyeni Standartları’dır.

    Bu temel kriterleri sahip olan gıda sanayi firmaları, bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi alabilirler. Bu belgeye sahip olan kuruluşlar birçok avantaja da sahip olmaktadır.
   

    Bu avantajlardan birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

  • Uluslararası kabul gören bu standartları uygulamak ile gıda güvenliği ve ürün kalitesi yükseltilmiş olur.
  • Belge ile ürün ve hizmetlerin kalitesi için güvence sağlanmış olur.
  • Ticari ortaklıkların güveni kazanılır ve onların talepleri daha kolay yerine getirilir.
  • Gıda sektöründe geçerli olan ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri sayesinde, gıda üreticisi firmalar ve perakendeciler ile birlikte bütün tedarik zinciri içinde yer alan firmaların değerlendirme yapmaları daha kolay olur.
  • Başta İngiltere olmak üzere küresel ticarette firmanın elini güçlendirir.
  • İç ve dış piyasalarda önemli bir rekabet avantajı elde edilmiş olur, firmanın rekabet gücü artar.
  • Ürün güvenlik ve hizmet kalitesinde sağlanan gelişim sayesinde, üretimde verim artışı elde edilir ve maliyetler düşer.
  • Yapılan firma içi ve dış denetimler ve yapılan düzeltici faaliyetler sayesinde firma, sürekli gelişen ve iyileşen bir gıda güvenliği, ürün kalitesi ve hijyen sistemi kurmuş olur.
  • Sonuç olarak BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi’ni kurmuş olan ve yöneten gıda sektörü tedarikçileri, bir belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek suretiyle, sektörde belli bir ayrıcalık kazanmış olur.

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi belgelendirme danışmanlığı yapan kuruluşlarından biridir.
BRC BELGESİ KALİTE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI